همانطور که می دانید انسان در طول خواب خویش در حدود 40 مرتبه تکان میخورد و این تکانها باعث فرسودگی و از بین رفتن تشک می شود حتی مرغوب ترین نوع تشک نیز بعد از گذشت ده سال در حدود 25 درصد کاهش کیفیت دارد،بنابراین کارشناسان ما به شما خریداران محترم تشک رویال توصیه اکید دارند که حتما هر شش ماه یکبار تشک مورد استفاده را زیر و رو کنید .

اگر کف دست خود را برروی تشک فشار دهید و تشک فرو رود در واقع این نشان دهنده ی این است که تشک شما فرسوده و خراب شده و قابل استفاده نمیباشد و بهتر است هر چه سریعتر تشک خود را تعویض نمایید زیرا در غیر این صورت دچار کمر درد شدید خواهید شد .