آدرس کارخانه تشک رویال:

کرج -جاده قزلحصار-بعد از میثم 3- کوچه 3/2 پلاک 103

شماره تماس: 09193678138 علی الله ویردلی

شماره کارت جهت واریز مشتریان

گرامی :6037701651106541